Špecialista na opravy po nehode

Mali ste dopravnú nehodu? Majte aj ten najkvalitnejší servis!
Špecialista na opravy

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody? Pamätajte na to, že nesprávna oprava havarovaného vozidla môže byť pre vás do budúcnosti veľkým bezpečnostným rizikom. Aj po nehode vám zaistíme garanciu výrobcu a zachováme bezpečnosť aj cenu vášho vozidla na najvyššej možnej miere. Stačí jediné, obráťte sa na profesionálov, Špecialistov na opravy po nehode.


Pre značku ŠKODA vám ako jediná prevádzka na území celého východného Slovenska poskytujeme garanciu kvality a profesionálneho prístupu, ktoré boli týmto certifikátom ocenené importérom značky celkovo len u troch servisných prevádzok v rámci celého Slovenska!  

Čo pre vás ako Špecialista na opravy po nehode urobíme?

 • Poradíme vám, ako máte postupovať pri oprave havarovaného vozidla
 • Postaráme sa o vybavenie všetkých formalít, vrátane vybavenia formalít s poisťovňou
 • Po celú dobu vybavenia opravy vozidla sa o vás postará kvalifikovaný servisný poradca - Špecialista na opravy po nehode
 • Opravíme vaše vozidlo podľa výrobcom definovaných opravárenských a technologických postupov
 • Používame Originálne náhradné dielce
 • Zaručujeme vám použitie lakovacích prostriedkov a spotrebného materiálu od výrobcom schválených dodávateľov laku
 • Uplatňujeme výrobcom schválené dielenské vybavenie definované pre klampiarske dielne a lakovňu
 • Dodržiavame výrobcom predpísaný servisný proces
 • Zabezpečíme vašu mobilitu
 • Záruku profesionálne odvedenej práce vám potvrdíme vystavením "Certifikátu po oprave"

Prečo si máte nechať opraviť vaše vozidlo u Špecialistu na opravy po nehode?

 • Dodržiavanie výrobcom definovaných opravárenských a technologických postupov
 • Zrýchlenie likvidácie poistnej udalosti
 • Skrátenie doby opravy vozidla
 • Zachovanie 12 ročnej záruky na neprehrdzavenie karosérie
 • Záruka použitie výrobcom schválených lakovacích prostriedkov
 • Záruka transparentných cien servisných úkonov
 • Najvyššie možné uchovanie hodnoty vozidla

Nadštandardná kvalita servisných služieb je zaručená vykonávaním špeciálnych auditov, ktoré ako Špecialista na opravy po nehode musíme absolvovať pravidelne každý rok.

Kontaktné osoby